Klachtenregeling

De medewerkers van KDV Vrijland doen er alles aan om ouders en kinderen een fijne, veilige en leuke opvangtijd te bieden.
Indien u klachten heeft, kunt u deze mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij Michèle Peusen. Bij KDV Vrijland hanteren we een klachtenprocedure. Het klachtenreglement is in te zien op onze opvanglocatie en via het ouderportaal. Het staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Indien we er samen niet uit kunnen komen of mocht u het gevoel hebben dat u de klacht niet direct aan ons kunt melden, dan kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie. Bij het klachtenloket Kinderopvang wordt geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling en mediation.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Inspectie

Om te toetsen of KDV Vrijland voldoet aan de wet- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan kinderopvangorganisaties worden jaarlijks inspecties door de GGD uitgevoerd, zowel aangekondigd als ook onaangekondigd. De inspectierapporten zijn te vinden in het landelijk register kinderopvang (LRK) en via o.s. link.


GGD inspectierapport 14 maart 2024 (incidenteel onderzoek i.v.m. ophoging kindplaatsen)


GGD inspectierapport 27 juli 2023 (jaarlijks onderzoek, onaangekondigd)GGD inspectierapport 24 juli 2023 (incidenteel onderzoek i.v.m. opstarten babygroep)


GGD inspectierapport 07 april 2022 (onderzoek na registratie)
GGD inspectierapport 11 nov. 2021 (onderzoek voor registratie)Kinderdagverblijf Vrijland staat in het Landelijk Register Kinderopvang ingeschreven: LRK Nummer 216101293


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info